Календарно – тематичне планування уроків

інформатики 7 клас

(1 година-35 годин н.р.)

за програмою нового державного стандарту

Програму підготували:

Мирослав Жалдак,дійсний член НАПНУкраїни, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Наталія Морзе,член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка;

Ганна Ломаковська,вчитель-методист вищої категорії,директор Ліцею інформаційних технологій № 79

м. Києва, заслужений працівник освіти України;

Галина Проценко, вчитель-методиствищої категорії Печерської гімназії № 75 м. Києва;

Йосиф Ривкінд, учитель-методиствищої категорії, завідувач кафедри математики та інформатики ліцею № 38 імені В. М. Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України;

Віктор Шакотько, викладач-методиствищої категорії, заступник директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного училища ім.А. С. Макаренка.

№ уроку Дата уроку Тема уроку Примітки
7 А 7 Е
Тема 1. Електронне листування (4 години)
1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки. Надсилання та отримання повідомлень.
2. Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. ПОЧЕМУЧКА. КОМПЬЮТЕР "23. Безопасность в интернете при работе"
3. Використання адресної книжки та списків розсилання. Операції над папками та листами. Почемучка. Информатика. 31 серия. Где находится Интернет
4. Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.
Тема 2. Моделювання (3 години)
5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.
6. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.
7. Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.
Тема 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням (9 годин)
8. Алгоритми з повторенням. Базова алгоритмічна структура повторення. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів. Почемучка. Информатика. 36 серия. Алгоритмы
9. Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch.
10. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше».
11. Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.
12. Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.
13. Цикли з передумовою.
14. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.
15. Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.
16. Підсумковий урок за І семестр.
Тема 4. Табличний процесор (8+1 годин)
17. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Типи даних: число, текст, формула. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
18. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.
19. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.
20. Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.
21. Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.
22. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.
23. Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
24. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
25. Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
Тема 5. Розв’язування компетентнісних задач (4 години)
26. Поняття про розв'язування задач в різних галузях діяльності людини.
27. Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.
28. Розв’язування компетентнісних задач.
29. Розв’язування компетентнісних задач.
Тема 6. Виконання індивідуальних навчальних проектів (6 годин)
30. Навчальні проекти. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.
31. Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо)
32. Виконання індивідуальних навчальних проектів.
33. Захист проекту.
34. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
35. Підсумковий узагальнюючий урок.

Вчитель: ____________ Андрієвський Руслан Петрович

Затверджено: „__“ вересня 2015 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ Батуринець Яна Миколаївна

Затверджено: „__“ січня 2016 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ Батуринець Яна Миколаївна


Файли-заготовки до виконання завдань, тренувальних вправ та практичних робіт за підручником"Інформатика. 7клас". Й.Я. Ривкінд та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.